PERSBERICHT STICHTING JACHTHAVENS WADDENEILANDEN

De passantenhaven op de vijf Waddeneilanden, die allemaal door de coronacrisis gesloten waren, gaan aanstaande vrijdag 15 mei weer open. Maar wel met flinke beperkingen.

Zo is het aantal beschikbare ligplaatsen tot (veel) minder dan de helft teruggebracht. Daarom  geldt er een meldplicht.  Gasten moeten zich één dag voor de gewenste dag van aankomst melden en krijgen dan te horen of er de volgende dag  genoeg ruimte in de haven is. Er kunnen geen ligplaatsen worden gereserveerd. Ook zijn de sanitaire voorzieningen verplicht gesloten dus de schepen moeten zelfvoorzienend zijn. Er mogen maximaal 2 personen aan boord, meer alleen in gezinsverband.
De jachthavens werken met een protocol waar de gasten zich aan moeten houden. Bovendien wordt er op attent gemaakt dat de toeristische voorzieningen en de horeca op de eilanden  (zeer) beperkt beschikbaar zijn.  
Op de gezamenlijke website www.waddenhavens.nl  staat per eilandhaven hoeveel ligplaatsen en voor toeristen beschikbaar zijn. Daar wordt ook aangegeven wat de actuele bezetting van de haven is evenals de te verwachte drukte voor de komende dagen. Potentiële bezoekers kunnen daar zien of het wel zin heeft om naar de eilanden te varen. 
Voor meer of aanvullende informatie kunt u ondergetekende of de havenmeesters  op de eilanden benaderen. 


Met vriendelijke groeten,
STICHTING JACHTHAVENS WADDENEILANDEN

Jook Nauta, voorzitter 0651 234698


De Stichting Jachthavens Waddeneilanden is het samenwerkingsverband van de passantenhavens op de vijf waddeneilanden: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
Havenmeesters op de Waddeneilanden Texel:

Willem Oosterhaven 0657 553406

Vlieland: Jan Lever 0620 133086

Terschelling: Evert Jan van Leunen: 0626 568517

Ameland: Klaas Jan van de Meij:0627 436052

Schiermonnikoog: Ton Verheul: 0630 010883